NL
Ontdek ons aanbod Ontdek onze webshop

Verkoops- en retourvoorwaarden Gervi

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Bestellingen

De koper verplicht zich onherroepelijk tot afname van de bestelde goederen. Alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten door onze vertegenwoordigers buiten deze hier vermeld, worden slechts aanvaard na een schriftelijke bevestiging door ons.

 

Klachten

Klachten aangaande leveringen dienen binnen de acht dagen na levering en per aangetekend schrijven aan de verkoper toe te komen.

 

Leveringstermijn

De leveringstermijn is niet bindend. Vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch annulatie van de bestelling tenzij dit uitdrukkelijk vooraf overeengekomen was.

 

Prijs

Onze prijzen gelden voor goederen die door de koper in onze magazijnen zijn afgehaald. Tenzij anders overeengekomen was, behouden wij ons het recht voor om elk moment nieuwe prijzen voortkomend uit prijswijziging bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten, of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen en een gedeelte van de bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen in onze catalogussen zijn slechts informatief en verbinden ons niet.

 

Eigendomsrecht

Alle gekochte of geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling. De verkoper heeft ten alle tijde het recht om beslag tot terugvordering te doen overeenkomstig art.1462 Gerechtelijk Wetboek zolang de prijs niet volledig betaald is.

 

Taksen

De taksen zijn ten laste van de koper.

 

Port

De port is ten laste van de koper.

 

Leveringen

De goederen worden uitsluitend geleverd en afgehaald in onze magazijnen, derhalve gebeurt het vervoer, zelfs door de verkoper, op verantwoordelijkheid van de koper.

 

Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Maasmechelen, en dit ten laatste 30 dagen na de factuurdatum. In geval er niet binnen de maand na de factuurdatum betaald wordt, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is het volgende verschuldigd zijn:

 • Een nalatigheidsintrest gelijk aan 10% per jaar vanaf de factuurdatum
 • Een vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van euro 49,58.

 

Garantie

De duur en de aard van de garantie worden bepaald in de prijsofferte.

De garantiebepalingen van HotSpring Spa vindt u hier:
http://hotspring.be/over-hotspring/garantie/

De garantiebepalingen van Infraworld infraroodcabines: 

De garantiebepalingen van Infraworld infraroodcabines zijn de wettelijke, Europese garantiebepalingen. Dit wilt zeggen dat u op een infraroodcabine van Infraworld 2 jaar garantie heeft vanaf de datum van levering. 


De garantiebepaling van KLAFS sauna’s:

De garantiebepalingen van Klafs sauna's zijn de wettelijke, Europese garantiebepalingen. Dit wilt zeggen dat u op de elektronica van een sauna van Klafs 2 jaar garantie heeft vanaf de datum van levering. Op de kabine heeft u 5 jaar garantie. 


Zoekt u nog andere garantiebepalingen, dan kan u deze steeds opvragen via contact@gervi.be

 

Rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Tongeren bevoegd.

 

Verzendkosten

Bij afhaling van de bestelling in onze showroom in Maasmechelen, Hasselt, Leuven of Gent, wordt er geen verzendingskost aangerekend. Bij levering van uw bestelling in België, wordt er een verzendingskost van 12,00€ aangerekend. U kunt zelf het leveringsadres ingeven bij uw bestelling. Indien uw bestelling >120€ bedraagt in totaal, vallen de verzendingskosten weg en stuurt Gervi de bestelling gratis op naar het adres van uw keuze. Uw bestelling wordt pas verzonden nadat Gervi het volledige bedrag ontvangen heeft via overschrijving of Paypal.

 

Wachttijden voor elke verzendoptie

 • Indien u er voor kiest om uw bestelling in een Gervi showroom naar keuze af te halen, dan kan u de bestelling afhalen de dag na het plaatsen van de bestelling via www.gervi.be (uitgezonderd sluitingsdagen).
 • Indien u er voor kiest om uw bestelling te laten leveren op een adres naar keuze in België, dan kan het min. 2 tot max. 5 werkdagen duren eer u de bestelling ontvangt.
 • In geval dat Gervi verwacht dat er van deze wachttijden zal afgeweken worden, ontvangt u tijdig een bericht (telefonisch of via e-mail) om u hiervan op de hoogte te brengen.

 

Algemeen bindende verkoops- en retourvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 • De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbank van Tongeren.

 

Terugsturen (retour)?

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan te volgen. Zodat wij uw retour zo efficiënt mogelijk kunnen afhandelen.

 • meld bij onze klantendienst (contact@gervi.be of 0032 (0)89/76 05 36 of rijksweg 539, 3630 Maasmechelen) dat u een artikel wilt retourneren via mail of aangetekende brief
 • u ontvangt via e-mail instructies en een ruil- en retourformulier voor het retourneren van het artikel
 • vermeld de reden op het ruil- en retourformulier
 • voeg de per e-mail ontvangen bestelbevestiging en een ingevuld ruil- en retourformulier bij het pakket
 • stuur het artikel terug naar het retouradres. De kosten worden door u gedragen.
 • na ontvangst en goedkeuring, stuurt Gervi.be u een ontvangstbevestiging via e-mail
 • indien Gervi.be uw zending goedkeurt wordt het artikel terugbetaald.

 

Wanneer ontvang ik mijn terugbetaling?

 • Indien geen bankrekeningnummer werd doorgegeven krijgt u een waardebon die 6 maand geldig plus transportkosten. De bon is enkel geldig op de e-shop.
 • Indien er wel een bankrekeningnummer werd doorgegeven wordt het bedrag teruggestort binnen de 30 dagen.

 

Kosten

 • De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.
 • Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd!

 

Voorwaarden: ruilen en retouren:

 • ongebruikt
 • onbeschadigd
 • originele verpakking
 • max. 1 keer ruilen of retourneren per bestelling

 

Gervi.be behoudt zich het recht om retouren te weigeren en het bedrag niet terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn of door schuld anders dan die van Gervi.be of de leverancier van het artikel zijn beschadigd.

Uw vraag
Bel ons
Bekijk alle showrooms

19

augustus
TOT

20

augustus

Sluitingsdagen showroom

19

augustus
TOT

20

augustus

Sluitingsdagen showroom

25

augustus
TOT

02

september

Jaarbeurs Leuven

25

augustus
TOT

02

september

Jaarbeurs Leuven

interessante tips

 • Wilt u een spa om van een weldoende hydromassage te genieten? Dan is niet het aantal jets het belangrijkste criterium, maar de jetvariëteit van de jacuzzi. In een HotSpring is elke zitplaats een andere massagestoel.Lees meer

 • Met het Sanarium van KLAFS kunt u van 5 badvormen genieten in één sauna cabine. Door een uitbreiding aan de oven kan niet alleen de temperatuur variëren, maar ook de luchtvochtigheid in de cabine. Zo kan u genieten van een soft-stoombad in uw ...Lees meer

 • De ene infraroodcabine is de andere niet. Bevraag u dus goed naar de specifieke infraroodwarmte van de cabine (A-, B- of C-straling of een combinatie ervan) en de materialen van de stralingselementen.Lees meer

 • Altijd zuiver en helder spawater, met een minimum aan onderhoud, kan dat? Absoluut! Een ozonator helpt u al een heel stuk op weg. De ozonator produceert ozonbelletjes in het spawater die vuilpartikels en onzuiverheden neutraliseren.Lees meer

 • Als wellness-specialist verkopen wij een goed gevoel. Wij proberen de mensen aan te zetten om op een andere manier te leven, om af en toe eens uit die stresswereld te stappen en tijd voor zichzelf vrij te maken.Lees meer

 • Monnissen

  Ontdek meer
 • Slingers Eddy

  Ontdek meer
 • De familie Heytens uit Tielt geniet dagelijks met volle teugen van een relaxerende sessie in hun prachtige Klafs sauna.

  Fam. Heytens

  Ontdek meer
 • Bij de familie Habex uit Diepenbeek zijn vooral de kleinkinderen hevige fan van de HotSpring.

  Fam. Habex

  Ontdek meer
 • Heel goede service zowel bij aankoop als bij plaatsing.

  Joseph Dhaene

  Ontdek meer
 • Zeer correcte service.

  Luc Seegers

  Ontdek meer
 • Giovanni heeft in zijn tuin een prachtig ingebouwde zwemspa van Riptide waar hij dagelijks met volle teugen van geniet.

  Giovanni T.

  Ontdek meer
 • Er gaan heel veel jongeren in, scholen, groepen,… Die krijgen dat niet stuk en hij blijft gewoon zijn werk doen.

  Frank van Leenhoven - ...

  Ontdek meer
 • Na het vergelijken van meerdere modellen en merken, is HotSpring er als meest kwaliteitsvolle jacuzzi uitgekomen.

  Bert Casters & Elke Ja ...

  Ontdek meer
 • Super. Mooi product. Zowel de sauna als de jacuzzi. Zeer professionele begeleiding.

  torfs j.

  Ontdek meer
 • Voor ons is dat echt quality time voor de familie omdat we eigenlijk heel vaak samen in de jacuzzi gaan. Goed weer of niet. Regen of geen regen.

  Frank van Leenhoven - ...

  Ontdek meer
 • Gisteren voor de eerste keer gebruik gemaakt van de spa!!! We waren echt wel vergeten wat een zaaaalig gevoel dat geeft.

  Sabine en Philippe

  Ontdek meer
 • Alles werkt zoals verwacht, er zijn geen gebreken naar voor gekomen en het gebruiksgemak is hoog.

  Huys Rik

  Ontdek meer
 • Door de goede uitleg hebben wij redelijk rap besloten om een jacuzzi van HotSpring te kopen.

  De Vos Gilbert & Erna

  Ontdek meer
 • We gaan er dagelijks voor het slapen gaan even in. Dit geeft een zalig, rustgevend gevoel.

  Manu Mattelin en Isabe ...

  Ontdek meer
 • De HotSpring, die is heel goed geweest voor de rugklachten van mijn moeder, die een hernia heeft gehad.

  Nico Esposito

  Ontdek meer
 • Het ultieme moment van ontspanning is voor mij nog even de Moto Massage passeren. Dat is echt wel de max voor mij!

  Filip Tacq

  Ontdek meer
 • Tullen Dirk

  Ontdek meer
 • Perfecte begeleiding bij de aankoop, met een persoonlijke inbreng van de verkoopster heeft ons ervan overtuigd om met Gervi samen te werken.

  Ritserveldt Bart

  Ontdek meer
Bekijk alle referenties
Bekijk al het nieuws